Erasmus+ — программа Европейского Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, поддержки молодежи и спорта.

В сфере высшего образования программа включает в себя следующие направления:

  • Key Action 1: Learning Mobility of Individuals — мобильность для студентов и преподавателей
  • Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice — сотрудничество для развития потенциала университетов Jean Monnet Activities – развитие европейских исследований

Подробная информация о программе представлена на сайте Национального офиса Эразмус+ в Казахстане, а также на сайте программы.

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals
Қатысуға қойылатын талаптар
Бағдарламаның шарттары

ЭЖМ кандидаттарды іріктеп, анықтайды, содан кейін конкурстан өткен үміткерлер өз өтінімін тиісті университеттегі үйлестірушіге жібереді. Іріктеуден өту үшін ЭЖМ-дегі бағдарлама үйлестірушісіне (байланыс деректері төменде жазылған) мынадай құжаттарды ұсынуға тиіс: түйіндеме, уәждеме хаты (ағылшын тілінде), ағылшын тілінде транскрипт бағаларымен (GPA 3.0 төмен емес), ағылшын тілін меңгергендігін растама (бакалаврлар үшін кемінде В1 және магистрлер мен аспиранттар үшін В2) және факультеттің ұсыныс-хаты (факультет ұсынысы). Сондай-ақ студенттер өздерінің телефон нөмірі, оқу курсын, ал қызметкерлер лауазымын көрсетеді.