Экономика Жоғары мектебі 2005 жылы КАЗГЮУ Университеті Директорлар кеңесінің шешімімен құрылды. ЭЖМ келесі құрылымнан тұрады:

Іскерлік кеңес – ЭЖМ даму стратегиясын анықтайтын ұйымның құрылымындағы ресми орган. Іскерлік кеңестің мүшелері мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор мен жеке компаниялардың топ-менеджерлері болып табылады. Жыл сайынғы ЭЖМ Іскерлік кеңесінің жиналыстарында ЭЖМ шешім қабылдаушы тараптар салалық күн тәртібімен танысады, еңбек нарығының талаптарына сәйкес білім беру мазмұнын қалыптастыруға көмектеседі.

ЭЖМ комитеті – мектеп деңгейіндегі өзін-өзі басқару органдары. Комитеттер құрамына профессорлық-оқытушылық құрам (дауыс беретін мүшелер) және ЭЖМ барлық әкімшілік құрамы кіреді (дауыс бермейді).

Академиялық сапа бойынша комитет магистратура және бакалавриат бағдарламаларының академиялық сапасын үнемі қадағалап отырады, академиялық бағдарламаларды, оқу жоспарлары мен пән силлабустарын, емтихан тапсырмаларын және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын қарастырады және бекітеді. Комитет құрамына оқытушылар мен әкімшілік құрамнан басқа академиялық бағдарламалардың координаторлары мен студенттері кіреді. ЭЖМ қызметкерлерін бағалау және дамыту комитеті мұғалімдердің жұмысын жылына екі рет бағалайды және қажет болған жағдайда жаңа мұғалімдерді қабылдауға қатысады. Сонымен қатар, Комитет үнемі саясатты және академиялық құрамды бағалау мен дамытуға қатысты мәселелерді талқылайды. ЭЖМ және Этика комитеті тәртіптік және этикалық мәселелерді, атап айтқанда ЭЖМ студенттері мен оқытушыларының шағымдары, студенттердің, қызметкерлер мен оқытушылардың академиялық адалдық кодексін бұзуын, зерттеулерге байланысты этикалық мәселелерді және т.б. мәселелерді қарастырады.

ЭЖМ басқармасы декан, вице-декан, эдвайзерлер кеңсесі, мансап, практика және жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері, жоғары оқу орнынан кейінгі және қашықтықтан білім алу бойынша тьютор-менеджерден тұрады.

2021 жылдан бастап ЭЖМ 6 бакалавриат, 3 магистратура және 1 PhD докторантура бағдарламаларын ұсынады (қосымша ақпарат алу үшін “Талапкерге” бөлімін қараңыз).