Халықаралық экономика мектебі 2005 жылы КАЗГЮУ Университеті Директорлар кеңесінің шешімімен құрылды. ХЭМ келесі құрылымнан тұрады:

Іскерлік кеңес – ХЭМ даму стратегиясын анықтайтын ұйымның құрылымындағы ресми орган. Іскерлік кеңестің мүшелері мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор мен жеке компаниялардың топ-менеджерлері болып табылады. Жыл сайынғы ХЭМ Іскерлік кеңесінің жиналыстарында ХЭМ шешім қабылдаушы тараптар салалық күн тәртібімен танысады, еңбек нарығының талаптарына сәйкес білім беру мазмұнын қалыптастыруға көмектеседі.

ХЭМ комитеті – мектеп деңгейіндегі өзін-өзі басқару органдары. Комитеттер құрамына профессорлық-оқытушылық құрам (дауыс беретін мүшелер) және ХЭМ барлық әкімшілік құрамы кіреді (дауыс бермейді).

Академиялық сапа бойынша комитет магистратура және бакалавриат бағдарламаларының академиялық сапасын үнемі қадағалап отырады, академиялық бағдарламаларды, оқу жоспарлары мен пән силлабустарын, емтихан тапсырмаларын және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын қарастырады және бекітеді. Комитет құрамына оқытушылар мен әкімшілік құрамнан басқа академиялық бағдарламалардың координаторлары мен студенттері кіреді. ХЭМ қызметкерлерін бағалау және дамыту комитеті мұғалімдердің жұмысын жылына екі рет бағалайды және қажет болған жағдайда жаңа мұғалімдерді қабылдауға қатысады. Сонымен қатар, Комитет үнемі саясатты және академиялық құрамды бағалау мен дамытуға қатысты мәселелерді талқылайды. ХЭМ және Этика комитеті тәртіптік және этикалық мәселелерді, атап айтқанда ХЭМ студенттері мен оқытушыларының шағымдары, студенттердің, қызметкерлер мен оқытушылардың академиялық адалдық кодексін бұзуын, зерттеулерге байланысты этикалық мәселелерді және т.б. мәселелерді қарастырады.

ХЭМ басқармасы декан, вице-декан, эдвайзерлер кеңсесі, мансап, практика және жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері, жоғары оқу орнынан кейінгі және қашықтықтан білім алу бойынша тьютор-менеджерден тұрады.

2022 жылдан бастап ХЭМ 7 бакалавриат, 3 магистратура және 1 PhD докторантура бағдарламаларын ұсынады (қосымша ақпарат алу үшін “Талапкерге” бөлімін қараңыз).